Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 19.3.2019

Dotační projekty

Název projektu Poskytovatel dotace  Finanční náklady  Dotace 
 Průtah  I/35 - světelné křižovatky SFDI  18 280 004 Kč       14 885 000 Kč   
 Městské traily - Venkovní tělocvična a mobiliář PK  235 990 Kč    200 000 Kč   
 Oprava oken a dveří ZUŠ Vysoké Mýto

PK

MK

761 508 Kč   

100 000 Kč   

244 000 Kč   

 Stavebně historický průzkum - 2. etapa PK 277 090 Kč    100 000 Kč   
 Obnova hřiště v ulici Husova (SVL) OPZ 490 158 Kč    300 000 Kč   
 Oprava pomníku purkmistra Eduarda Meyera
MO   70 150 Kč    56 000 Kč   
 Domovník - preventista na rok 2018 - 2019   MV 552 000 Kč    552 000 Kč   
 Asistenti prevence kriminality na rok 2018 - 2021 OPZ 3 116 382 Kč    2 960 563 Kč   
 Oprava secesní fasády ul. Komenského 199 MK  1 176 797 Kč    550 000 Kč   
 Svařeň - pomník obětem I.sv.války PK 50 820 Kč    25 000 Kč   
 Digitální povodňový plán ORP OPŽP 340 800 Kč    289 680 Kč   
 Vzdělávání úředníků a strategické dokumenty ve VM OPZ 4 915 921 Kč    dotace 95 %   
 ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny OPŽP 1 482 942 Kč    dotace 40 %   
 ZŠ Javornického 2. stupeň - rekonstrukce kotelny OPŽP 2 268 289 Kč    dotace 40 %   
 Revitalizace veřejného osvětlení - 2. etapa MPO  3 854 258 Kč    dotace 50 %   

 

Název projektu  Poskytovatel dotace   Finanční náklady       Dotace    
 Domovník - preventista na rok 2017 MV 109 000 Kč       97 000 Kč  
 ZŠ Javornického č.p 273 - oprava střechy MK 395 000 Kč     170 000 Kč  
 ZŠ Javornického čp. 2 - oprava vchod. dveří MK 294 000 Kč     140 000 Kč  
 ZUŠ - oprava oken MK 736 972 Kč     329 000 Kč  
PK 100 000 Kč  
 Oprava Pražské brány  PZAD 1 225 036 Kč     980 028 Kč  
PK 735 021 Kč  
 Stavebně historický průzkum - městské opevnění PK 260 000 Kč     150 000 Kč  
 Revitalizace veřejného osvětlení MPO 2 484 251 Kč      1 138 223 Kč  
 Regulační plán MPZ IROP 719 950 Kč    647 955 Kč  
 Lividace starých průzkum. hydrogeolog. vrtů SFŽP 441 369 Kč    386 342 Kč  
 Pasportizace hydrogeologických vrtů PK 355 135 Kč    205 450 Kč  
 Propojovací traily a pumptracková dráha  PK 933 709 Kč    300 000 Kč  

 

Název projektu  Poskytovatel dotace    Finanční náklady          Dotace        
 Stadion - rekonstr. atlrt. dráhy a fotbal. hřiště MŠMT 10 388 003 Kč     2 665 000 Kč  
 Vinice - městské traily PK 1 717 282 Kč     690 000 Kč  
 Knířov - chodník k autobusové zastávce SFDI 614 280 Kč     405 000 Kč  
 Sidělní zeleň - inventarizace dřevin SFŽP 117 612 Kč     63 857,82 Kč  
 Regenerace svahu v Jungmannových sadech SFŽP 168 429 Kč     134 750,18 Kč  
 ZUŠ - oprava oken MK 585 334 Kč     245 000 Kč  
PK 100 000 Kč  
 Obnova Choceňské věže - II. etapa MK 4 988 254 Kč     2 000 000 Kč  
PK 100 000 Kč  
 Zvonice - oprava střechy MK 1 706 260 Kč     400 000 Kč  
 Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová SFDI 8 448 349 Kč     5 565 000 Kč  
 Areál Vraclavská - RUE SFŽP 7 176 192 Kč     4 624 650 Kč  
Název projektu Poskytovatel dotace  Finanční náklady       Dotace       
 Obnova Choceňské veže - I. etapa MK 1 279 441 Kč     206 000 Kč  
 ZUŠ - oprava oken MK 471 900 Kč     245 000 Kč  
 ZŠ Knířov - RUE SFŽP 2 473 518 Kč     1 320 649 Kč  
 Kompostárna SFŽP 12 814 467 Kč     8 794 742 Kč  
 Regenerace přírodních zahrad mateřských školek SFŽP 2 644 850 Kč     2 276 736 Kč  
 Dovybavení sběrného dvora SFŽP 1 367 966 Kč     1 222 946 Kč  
 Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická SFŽP 2 353 004 Kč     2 117 703 Kč  
 Dovybavení Kompostárny SFŽP 687 669 Kč     608 207 Kč  
 Domácí kompostéry SFŽP 595 295 Kč     466 830 Kč  
Název projektu  Poskytovatel dotace     Finanční náklady       Dotace      
 Kompostárna SFŽP 10 350 936 Kč     8 974 742 Kč  
 Oprava válečného hrobu MO 66 500 Kč     50 000 Kč  
 Snížení emisí - pořízení čistící komunální techniky SFŽP 3 884 354 Kč     3 021 871 Kč  
 Varovný systém SFŽP 6 462 641 Kč     5 797 333 Kč  
 ZUŠ - oprava oken MK 477 460 Kč     245 000 Kč