Vytisknout tuto stránku

Realizované dotační projekty 2016

Název projektu  Poskytovatel dotace    Finanční náklady          Dotace        
 Stadion - rekonstr. atlrt. dráhy a fotbal. hřiště MŠMT 10 388 003 Kč     2 665 000 Kč  
 Vinice - městské traily PK 1 717 282 Kč     690 000 Kč  
 Knířov - chodník k autobusové zastávce SFDI 614 280 Kč     405 000 Kč  
 Sidělní zeleň - inventarizace dřevin SFŽP 117 612 Kč     63 857,82 Kč  
 Regenerace svahu v Jungmannových sadech SFŽP 168 429 Kč     134 750,18 Kč  
 ZUŠ - oprava oken MK 585 334 Kč     245 000 Kč  
PK 100 000 Kč  
 Obnova Choceňské věže - II. etapa MK 4 988 254 Kč     2 000 000 Kč  
PK 100 000 Kč  
 Zvonice - oprava střechy MK 1 706 260 Kč     400 000 Kč  
 Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová SFDI 8 448 349 Kč     5 565 000 Kč  
 Areál Vraclavská - RUE SFŽP 7 176 192 Kč     4 624 650 Kč