Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.9.2018

Investor

Zhotovitel PD

Zhotovitel stavby

Předpokládané zahájení

-

Předpokládané dokončení

Předpokládaná cena dle PD

-

Cena dle smlouvy o dílo

-

Ostatní náklady

-

Fáze projektu

Název projektu

153_Čistící komunální technika

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel PD: PRO EKO-POINT, s.r.o. – Studie
  • Zhotovitel stavby: Agro Trnava s.r.o.
  • Dokončeno: úterý, 10 prosinec 2013
  • Předpokládaná cena dle PD: 3 726 800 Kč
  • Výše dotace: 3 021 871 Kč
  • Poskytovatel dotace: SFŽP
  • Ostatní náklady: 157 554 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Záměrem města je za účelem snížení emisí polétavého prachu pořídit zametací samosběrný vůz dle technických požadavků Technických služeb Vysoké Mýto. Město pro tento účel obdrželo podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozpočtová částka je ve výši 3,9 mil. Kč. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 2-6/2013 a termín realizace 10-11/2013.

 

Město Vysoké Mýto jako zadavatel, vypsalo prostřednictvím svého mandatáře, společnosti PRO EKO-Point s.r.o., podlimitní veřejnou zakázku na dodávku k projektu: „Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky - Město Vysoké Mýto“. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů a je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/2.1.00/11.12974. 4.3.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového kusu čistící komunální techniky - samochodný zametací stroj. Otevírání obálek s nabídkami se konalo ve 18.07.2013 od 10:00 h, jednání hodnotící komise následovalo po skončení otevírání obálek. Zadavatel obdržel celkem tři nabídky. Jeden uchazeč byl z důvodů nesplnění technických požadavků ze zadávacího řízení vyloučen. Rada města schválila uzavření kupní smlouvy se společností Agro Trnava s.r.o., Trnava 224, 67401 Trnava, IČ: 29200083, jako prodávajícím zboží k projektu: „Snížení imisí - Pořízení čistící komunální techniky - Město Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 3.080.000,00 Kč a s DPH činí 3.726.800,00 Kč. 

 

Usnesení RM č. 561/15 ze dne 28. 4. 2015