Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.9.2018

Investor

Zhotovitel PD

Zhotovitel stavby

Předpokládané zahájení

-

Předpokládané dokončení

Předpokládaná cena dle PD

-

Cena dle smlouvy o dílo

-

Ostatní náklady

-

Fáze projektu

Název projektu

214_Trať pro horská kola v lokalitě Vinice

Další informace

 • Investor: Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD: Bc. Roman Kalabus, TRAIL SYSTEM
 • Zhotovitel stavby: Martin Urban
 • Zahájeno: čtvrtek, 29 září 2016
 • Dokončeno: sobota, 26 listopad 2016
 • Předpokládaná cena dle PD: 1 459 646 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo: 1 505 360  Kč
 • Výše dotace: 690 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Pardubický kraj
 • Ostatní náklady: 247 706 Kč
 • Konečná cena: 1 469 576 Kč
 • Fáze projektu: dokončeno

Projekt řeší vybudování nových biketrailů (tzn. infrastruktury pro liniové formy cestovního ruchu) na dílčí části území města Vysoké Mýto zvané Vinice, parc.č. 3474. Záměrem projektu je nabídnout obyvatelstvu města novou alternativu využití volného času a dále také především návštěvníka do města přilákat a jeho pobyt se snažit prodloužit, a to poskytnutím širokého spektra kvalitních cykloslužeb. Realizací projektu tak dojde k výraznému zvýšení atraktivnosti a ke zlepšení konkurenceschopnosti města Vysoké Mýto a tím i celého příslušného regionu soudržnosti.

Projekt „MĚSTSKÉ TRAILY VYSOKÉ MÝTO“ zahrnuje vybudování zcela nových tras dlouhých cca 2 km, které jsou umístěny v části města zvané Vinice na pozemku parc.č.3474 na celkové výměře 48.796 m2 Pozemek je ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Studie řeší nyní pouze část pozemku, jeho jihovýchodní stranu, dělící čarou je lesní komunikace, která odděluje hustník (les mladých smrkových výsadeb) od vzrostlých stromů. V případě dohody s vlastníky sousedních pozemků p.č. 3480/1 a 3481 by pak byla možná alternativa vybudování dalšího cca 1,2 km trailů, při zásahu do hustníku by pak mělo vzniknout v součtu s řešnými traily cca 5,1 km tratí. Celý studií řešený systém nových tras v kombinaci se stávajícími lesními komunikacemi a užívanými lesními chodníky pak nabídne více než 2,1 km alternativního ježdění. Studie však řeší nyní pouze traily na pozemku zadavatele, tedy města Vysoké Mýto.

Výchozím bodem je záchytné parkoviště na ulici Vinice. Areál je však velmi dobře dostupný z několika stran, parkoviště je určeno spíše pro mimoměstské návštěvníky. Orientační systém provede cykloturistu po nově vybudovaných tratích, které budou různě propojeny. Navržený systém nových tras obsahuje úseky tzv. gravity, tedy místa vedoucí z kopce dolů, dále rovinaté úseky, úseky stoupací a to v poměru procent 30/40/30. Tratě se dělí do tří základních kategorií. Začátečnické, pokročilí, profesionálové. Ve Vysokém Mýtě se bude jednat o úseky trailu, které budou označeny dle stupňů obtížnosti. Uživatel tak přesně bude vědět, v jakém úseku se pohybuje a jak má přizpůsobit svou jízdu. V rovinatém úseku navrhujeme vybudovat krátkou pumptrackovou dráhu (série terénních nerovností s klopenými zatáčkami bez nutnosti šlapat). Ta bude dominantou areálu.

Městské traily Vysoké Mýto budou samostatně fungujícím projektem, který bude životaschopným i bez návazností na jiné lokality v okrese Ústí nad Orlicí.

 

Usnesení RM č. 885/17 ze dne 20. 12. 2017

Usnesení RM č. 1296/16 ze dne 14.12.2016

Usnesení RM č.973/16, 974/16 ze dne 7.9.2016

Usnesení RM č. 945/16, 946/16, 947/16 ze dne 24.8.2016

Usnesení RM č. 883/16, 884/16, 885/16 ze dne 27.7.2016

Usnesení RM č. 621/16 ze dne 1.6.2016

Usnesení RM č. 419/16 ze dne 30.3.2016

Usnesení RM č. 125/16 ze dne 3.2.2016

Usnesení RM č. 984/14, 985/14 ze dne 27.8.2014