Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Investor

Zhotovitel PD

Zhotovitel stavby

Předpokládané zahájení

-

Předpokládané dokončení

Předpokládaná cena dle PD

-

Cena dle smlouvy o dílo

-

Ostatní náklady

-

Fáze projektu

Název projektu

263_Mobilita - bezbariérové úpravy ve VM

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel PD: ATELIER Hájek
  • Ostatní náklady: 23 600 Kč
  • Fáze projektu: zpracována studie bezbariérovosti

 

 

Projekt mobility pro všechny a bezbariérových úprav ve Vysokém Mýtě řeší ve své Fázi I prověření proveditelnosti záměru zpřístupnění zájmových veřejně přístupných objektů, jejich propojení bezbariérovou trasou, návrh možných opatření a ověření možností získání dotace z Národního rozvojového programu mobility. Ve Fázi II budou vyhotoveny jednotlivé projektové dokumentace stavebních úprav vedoucích k bezbariérovému zpřístupnění vybraných objektů.

Bezbariérové úpravy lze řešit u následujících objektů například v tomto rozsahu:

MěÚ B. Smetany 92 - zpřístupnění čp. 91 výtahem, zřízení bezbariérového WC;

MěÚ Jiráskova 179 - rekonstrukce výtahu, úpravy bezbariérového WC;

ZUŠ Jeronýmova 64 - zpřístupnění šikmou schodišťovou plošinou, bezbariérové WC;

M-klub Litomyšlská 69 a 70 - zpřístupnění rampou a výtahem, bezbariérové WC;

Zvonice - zpřístupnění galerie výtahem;

ZŠ Javornického Javornického 2 - zpřístupnění výtahem, bezbariérové WC;

ZŠ Javornického nám. Vaňorného 273 - zpřístupnění výtahem, bezbariérové WC;

Autobusové nádraží - napojení na bezbariérovou trasu.

Objekty budou propojeny bezbariérovou trasou tak, aby bylo možné čerpat dotace z Národního programu rozvoje mobility. V odůvodněných případech lze financovat budovy škol a školských zařízení na bezbariérovou trasu bezprostředně nenavazující.