Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 25.5.2017

1138_Likvidace starých průzkumných hydrogeologických vrtů

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel PD: H3Geo s.r.o. 
  • Zhotovitel stavby: nezadáno
  • Předpokládaná cena dle PD: likvidace vrtů: 441 369 Kč vč. DPH, pasportizace: 355 135 Kč vč. DPH
  • Cena dle smlouvy o dílo: -
  • Výše dotace: -
  • Ostatní náklady: -
  • Fáze projektu: podána žádost o dotaci

 

 

 

Likvidaci starých průzkumných hydrogeologických vrtů LO 6, LO 18/2.

Cílem navrženého projektu je likvidace starých hydrogeologických průzkumných vrtů LO 6 a LO 18/2 na území hydrogeologického rajonu č. 4270 Vysokomýtská synklinála, které byly realizovány v 70. a 80. letech minulého století s cílem detailního poznání dané hg. struktury, systému jejího doplňování a odvodnění. V současnosti se tyto objekty vzhledem k jejich špatnému technickému stavu a nízké míře zabezpečenosti stávají hrozbou pro využívané zdroje podzemní vody sloužící k zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou, konkrétně pro jímací území Javorník - Javorníček a  Pekla s max. povoleným odběrem až 100 l/s. S důrazem na skutečnost, že podzemní voda je v daném území největším bohatstvím, je nezbytné provést navržená technická opatření spočívající v  likvidaci vrtů LO 6 a LO 18/2.

 

Pasportizace starých hydrogeologických vrtů v části Vysokomýtské synklinály.

V souvislosti s ochranou vodního zdroje Pekla, který zásobuje velmi kvalitní pitnou vodou Vysoké Mýto a okolní obce, město zadalo projektovou dokumentaci pro zmapování hydrogeologických vrtů v části Vysokomýtské synklinály. Projekt se týká zjištění technického stavu starýchvrtů a možnosti jijich budoucího využití, aby vrty neohrožovaly podzemní vody. Staré nevyužívané vrty budou navrženy k rekonstrukci, nebo k likvidaci.

 

 

Usnesení RM č. 1252/16, 1253/16 ze dne 30.11.2016

Usnesení RM č. 1157/16 ze dne 16.11.2016