Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Investor

Zhotovitel PD

Zhotovitel stavby

Předpokládané zahájení

-

Předpokládané dokončení

Předpokládaná cena dle PD

-

Cena dle smlouvy o dílo

-

Ostatní náklady

-

Fáze projektu

Název projektu

1138_Likvidace starých průzkumných hydrogeologických vrtů

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel PD: H3Geo s.r.o.
  • Zhotovitel stavby: H3Geo s.r.o.
  • Zahájeno: středa, 30 srpen 2017
  • Dokončeno: čtvrtek, 09 listopad 2017
  • Předpokládaná cena dle PD: 441.369 Kč
  • Cena dle smlouvy o dílo: 391.527
  • Výše dotace: 386.342 Kč
  • Poskytovatel dotace: SFŽP
  • Fáze projektu: dokončeno

Cílem navrženého projektu je likvidace starých hydrogeologických průzkumných vrtů LO 6 a LO 18/2 na území hydrogeologického rajonu č. 4270 Vysokomýtská synklinála, které byly realizovány v 70. a 80. letech minulého století s cílem detailního poznání dané hg. struktury, systému jejího doplňování a odvodnění. V současnosti se tyto objekty vzhledem k jejich špatnému technickému stavu a nízké míře zabezpečenosti stávají hrozbou pro využívané zdroje podzemní vody sloužící k zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou, konkrétně pro jímací území Javorník - Javorníček a  Pekla s max. povoleným odběrem až 100 l/s. S důrazem na skutečnost, že podzemní voda je v daném území největším bohatstvím, je nezbytné provést navržená technická opatření spočívající v  likvidaci vrtů LO 6 a LO 18/2.

 

Reportáž

 

Usnesení RM č. 12/18 ze dne 10. 1. 2018

Usnesení ZM č. 110/17 ze dne 21. 6. 2017

Usnesení RM č. 476/17 ze dne 7. 6. 2017

Usnesení RM č. 1252/16, 1253/16 ze dne 30.11.2016

Usnesení RM č. 1157/16 ze dne 16.11.2016