Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Investor

Zhotovitel PD

Zhotovitel stavby

Předpokládané zahájení

-

Předpokládané dokončení

Předpokládaná cena dle PD

-

Cena dle smlouvy o dílo

-

Ostatní náklady

-

Fáze projektu

Název projektu

287_Nám. P. O. II. - stavební úpravy fontány

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel PD: Ing. David Antoš
  • Zhotovitel stavby: KTS - AME s.r.o.
  • Zahájeno: pátek, 13 duben 2018
  • Dokončeno: pondělí, 01 říjen 2018
  • Předpokládaná cena dle PD: 1.517.909 Kč
  • Cena dle smlouvy o dílo: 1.635.419 Kč
  • Ostatní náklady: 85.000 Kč
  • Fáze projektu: dokončeno

Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávající fontány tvořené kaskádovým prvkem s vodní plochou.

Stavební úpravy budou probíhat pouze na samotném tělesu fontány a nebudou mít vliv na urbanistické členění náměstí Přemysla Otakara II. Staveními úpravami nebude narušen stávající koncept venkovních ploch náměstí a fontána, jako jeden z prvků náměstí, bude zachována.

Při stavebních úpravách dojde k odbourání nadzemní části tělesa fontány a dále zanikne vodní plocha, jež způsobuje problémy s provozem technologie fontány. Stávající „truhlíky na květiny“ včetně pilířů zůstanou zachovány. Stávající žulová koule umístěná na tělese fontány bude využita pro stavební úpravy a zakomponována do nových vodních atrakcí.

Po rekonstrukci bude fontána tvořena železobetonovým kruhovým bazénem, který bude překrýt žulovými deskami se spárami. Vodní kulisa bude tvořena napěněnými výtrysky. V nočních hodinách budou výtrysky nasvětleny pomocí LED svítidel.

 

Článek web města zde

Vodeoreportáž zde

 

Usnesení RM č. 158/18, 159/18 ze dne 19. 3. 2018