Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 22.4.2018

Investiční projekty

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD BKN, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Technické služby Vysoké Mýto
 • Zahájeno středa, 28 srpen 2013
 • Dokončeno sobota, 31 květen 2014
 • Předpokládaná cena dle PD 3 907 832 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 2 302 969 Kč
 • Ostatní náklady 64 972 Kč
 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Zhotovitel havarijního stavu vytápění tělocvičny: VTZ spol. s r.o.
 • Zahájeno úterý, 25 únor 2014
 • Dokončeno pátek, 14 březen 2014
 • Cena dle smlouvy o dílo 224 040,50 Kč, cena stavby: 223 921,00 Kč
 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Astalon, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby DUMIT+ s.r.o.
 • Zahájeno pondělí, 17 únor 2014
 • Předpokládaná cena dle PD 2 812 367 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 2 553 982 Kč
 • Ostatní náklady 50 367 Kč

 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Optima spol. s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Technické služby VM
 • Zahájeno čtvrtek, 01 září 2016
 • Dokončeno úterý, 01 listopad 2016
 • Předpokládaná cena dle PD 4 487 803 Kč
 • Ostatní náklady 112 619 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno. Stavba realizována prostřednictvím TS
 

Město Vysoké Mýto se rozhodlo pro komplexní řešení problému v rámci celého povodí. Bylo proto zadáno zpracování studie proveditelnosti systému protipovodňových opatření v povodí Blahovského potoka. Blahovský potok na svém dolním toku protéká zastavěným územím Vysokého Mýta, plochami s bytovou zástavbou, průmyslovou a obchodní zónou. Opakovaně zde dochází k vybřežování toku a škodám na majetku občanů a města. Limitujícími prvky jsou především zakryté úseky toku, řada mostů a lávek, které omezují kapacitu průtočného profilu koryta. Součástí povodí Blahovského potoka jsou rovněž problémové lokality nad sídlištěm Družba a nad novou zástavbou nad Průhony, kde stále dochází k významným erozním smyvům z rozsáhlých zemědělských pozemků a záplavám nemovitostí.

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Optima, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby MIROS MAJETKOVÁ a.s.
 • Zahájeno čtvrtek, 01 říjen 2015
 • Dokončeno sobota, 30 duben 2016
 • Předpokládaná cena dle PD 11 389 055 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 8 106 967,15 Kč
 • Výše dotace 5 565 000 Kč
 • Poskytovatel dotace SFDI
 • Ostatní náklady 342 350 Kč
 • Konečná cena 8 105 999,08 Kč
 • Fáze projektu dokončeno

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Zahrady pro radost, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Dřevoartikl, spol. s.r.o.
 • Zahájeno neděle, 01 únor 2015
 • Dokončeno pátek, 31 červenec 2015
 • Předpokládaná cena dle PD 2 530 718 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 2 518 332 Kč
 • Výše dotace 2 276 736 Kč
 • Poskytovatel dotace SFŽP
 • Ostatní náklady 126 518 Kč
 • Fáze projektu dokončeno

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD CODE, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby GENEXT, a.s.
 • Zahájeno pondělí, 26 srpen 2013
 • Dokončeno pátek, 30 květen 2014
 • Předpokládaná cena dle PD 31 023 507 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 22 495 152 Kč
 • Ostatní náklady 1 856 914 Kč
 • Konečná cena 24 059 444 Kč
 
 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD I. – II. etapa: MDS projekt, s.r.o., III. etapa: Zahradní architektura Pardubice, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby I. - II. etapa: Agile spol., s.r.o.
 • Zahájeno úterý, 10 červen 2014
 • Dokončeno neděle, 31 srpen 2014
 • Předpokládaná cena dle PD 15 361 352 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 8 152 778 Kč
 • Ostatní náklady 930 701 Kč
 
 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD PROJEKTIL ARCHITEKTI, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby BAK, s.r.o.
 • Zahájeno pátek, 15 červen 2012
 • Dokončeno úterý, 15 duben 2014
 • Předpokládaná cena dle PD 76.956.000 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 70.038.233 Kč
 • Ostatní náklady  671.473 Kč
 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler
 • Zhotovitel stavby KAVOSTAV, s.r.o.
 • Zahájeno pondělí, 10 březen 2014
 • Dokončeno čtvrtek, 03 červenec 2014
 • Cena dle smlouvy o dílo 530 694 Kč
 • Ostatní náklady 15 730 Kč
 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD BKN, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Kavostav, s.r.o.
 • Zahájeno pátek, 01 červen 2012
 • Dokončeno pátek, 10 srpen 2012
 • Předpokládaná cena dle PD 2 559 289 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 1 883 319 Kč
 • Ostatní náklady 80 900 Kč

 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD PRO EKO-POINT, s.r.o. – Studie
 • Zhotovitel stavby Dodavatel čistícího stroje: Agro Trnava s.r.o.
 • Dokončeno úterý, 10 prosinec 2013
 • Předpokládaná cena dle PD 3 726 800 Kč
 • Výše dotace 3 021 871 Kč
 • Poskytovatel dotace SFŽP
 • Ostatní náklady 157 554 Kč

 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Bioprofit, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby SAPA-LPJ, s.r.o.
 • Zahájeno čtvrtek, 01 květen 2014
 • Dokončeno pátek, 31 říjen 2014
 • Předpokládaná cena dle PD 13 962 294 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 12 444 786 Kč
 • Výše dotace 8 974 742 Kč
 • Poskytovatel dotace SFŽP
 • Ostatní náklady 2 463 351 Kč
 • Konečná cena 10 350 936 Kč
 
 

 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Liana Špatenková - Vraclav
 • Zahájeno středa, 20 srpen 2014
 • Dokončeno úterý, 30 září 2014
 • Cena dle smlouvy o dílo 66 500 Kč
 • Výše dotace 50 000 Kč
 • Poskytovatel dotace Ministerstvo obrany

Koncem roku 2008 proběhla úprava místních komunikací ve Vladislavově ulici a v ulici A. V. Šembery. Tímto krokem se zlepšila průjezdnost Vladislavovy ulice a zvýšil se počet parkovacích míst v historickém centru města. Součástí úprav byla rovněž oprava chodníků a osazení dopravních značek. Kromě parkovacích míst v režimu náměstí vzniklo i pět stání osazených parkovacími automaty v krátkodobém režimu jako před Šemberovým divadlem. Náklady ve výši 0,9 mil. Kč hradilo město ze svého rozpočtu.

V listopadu 2009 dokončilo město Vysoké Mýto modernizaci sběrných dvorů a tím završilo rozsáhlý projekt Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto, který v roce 2008 získal podporu Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí. V rámci projektu byly modernizovány dva sběrné dvory v ulicích Průmyslová a Gen. Svatoně a vybudován nový sběrný dvůr v ulici Kpt. Poplera.

Obyvatelé ulice V Peklovcích získali v roce 2008 pro svoje automobily nové parkoviště. Před bytovými domy č.p. 501 – 510 je v uplynulých měsících za 2,5 mil. Kč vybudovalo město Vysoké Mýto. Celkem 49 šikmých parkovacích míst už plně slouží zdejším obyvatelům. Parkovací prostor je pokryt zámkovou dlažbou a v jeho sousedství byly náhradou za rušené popelnicové boxy vybudovány plochy pro umístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad.

 

 

 

 
 

Z ulice Prokopa Velikého byl v roce 2008 nákladem města Vysoké Mýto za více než 0,5 mil. Kč rozšířen vjezd na Masarykovo náměstí. Město zde rovněž nechalo vybudovat nový chodník ze zámkové dlažby a přechod pro chodce přes ulici Prokopa Velikého byl opatřen bezbariérovými prvky. Pro zvýšení bezpečnosti přechodu bylo osazeno i nové osvětlení.

Město Vysoké Mýto realizovalo v 2. polovině roku 2008 projekt Optimalizace stanovišť sběrných nádob spolufinancovaného z Evropských fondů. Stavební práce zahrnovaly zejména rekonstrukci nebo vybudování nových zpevněných stanovišť sběrných nádob včetně zbourání stávajících přístřešků. V některých místech došlo ke zrušení přístřešků na popelové nádoby a vybudování nových zpevněných ploch. Plochy pro sběrné nádoby byly vybudovány tak, aby na nich stály pouze kontejnery o objemu 1100 l a nádoby na bioodpad.

Strana 9 z 11