Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 19.10.2017

Investor

Zhotovitel PD

Zhotovitel stavby

Předpokládané zahájení

-

Předpokládané dokončení

Předpokládaná cena dle PD

-

Cena dle smlouvy o dílo

-

Ostatní náklady

-

Fáze projektu

Title

166_Regenerace sídliště U hřbitova

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel PD: Optima, s.r.o.
  • Zhotovitel stavby: Strabag a.s.
  • Předpokládané zahájení: středa, 01 listopad 2017
  • Předpokládané dokončení: sobota, 30 červen 2018
  • Předpokládaná cena dle PD: 9 652 620 Kč
  • Cena dle smlouvy o dílo: 6 104 831 Kč
  • Ostatní náklady: 264 433 Kč
  • Fáze projektu: jednání před zahájením stavby
 
Projekt řeší rekonstrukci a rozšíření vozovky a stávajících místních obslužných komunikací, parkovacích míst a chodníků v rámci regenerace sídliště U hřbitova ve Vysokém Mýtě tak, aby splňovaly podmínky provozu na nich dle současně platných norem a předpisů, aby umožňovaly plynulý a bezpečný provoz i pro nákladní vozidla zejména hasičského záchranného sboru a svozu domovních odpadů i s ohledem na zajištění rozhledových poměrů na křižovátkách a vjezdech.
V rámci řešeného území je navrženo 46 parkovacích stání pro osobní automobily. Část parkovacích stání je navržena jako podélná stání v ulici Brandlova a část parkovacích stání je navržena na vhodných místech ve vnitrobloku sídliště jako kolmá, šikmá a podélná stání. Jednotlivé parkovací plochy jsou navrženy tak, aby nezasahovaly do vzrostlé zeleně. Větší počet parkovacích stání nelze bez zásadního zásahu do vzrostlé zeleně v této lokalitě zřídit.
Součástí projektu je i úprava hřiště ve vnitrobloku sídliště. Je navrženo doplnění herních prvků o prolézačku, doplnění dopadových ploch u dvou stávajících herních prvků a úprava krytu na stávajícím asfaltovém hřišti včetně doplnění mobiliáře.
 

 

Usnesení RM č. 246/17, 248/17 ze dne 15.3.2017

Usnesení RM č. 31/17, 32/17 ze dne 18.1.2017

Usnesení RM č. 29/17 ze dne 18.1.2017

Usnesení RM č.1297/16 ze dne 14.12.2016

Usnesení RM č. 1260/16 ze dne 30.11.2016

Usnesení RM č. 533/16 ze dne 4.5.2016

Usnesení RM č. 326/16 ze dne 9.3.2016

12.2.2014 - Žádost o doložení investičních záměrů města na rok 2014

20.12.2013 - Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2014

Usnesení RM č. 1253/12,1254/12 ze dne 14.11.2012