Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.4.2017

166_Regenerace sídliště U hřbitova

Investor:  Město Vysoké Mýto
Zhotovitel PD:     Optima, s.r.o.
Zhotovitel stavby: Strabag a.s.
Předpokládané zahájení: 01.09.2017
Předpokládané ukončení:  30.11.2017
Cena dle PD:   9 652 620 Kč vč. DPH
Cena dle SOD: 6 104 831 Kč vč. DPH

Ostatní náklady:

Fáze stavby:

264 433 Kč vč. DPH

jednání před zahájením stavby

 
Projekt řeší rekonstrukci a rozšíření vozovky a stávajících místních obslužných komunikací, parkovacích míst a chodníků v rámci regenerace sídliště U hřbitova ve Vysokém Mýtě tak, aby splňovaly podmínky provozu na nich dle současně platných norem a předpisů aby umožňovaly plynulý a bezpečný provoz i pro nákladní vozidla zejména hasičského záchranného sboru a svozu domovních odpadů i s ohledem na zajištění rozhledových poměrů na křižovátkách a vjezdech.
V rámci řešeného území je navrženo 46 parkovacích stání pro osobní automobily. Část parkovacích stání je navržena jako podélná stání v ulici Brandlova a část parkovacích stání je navržena na vhodných místech ve vnitrobloku sídliště jako kolmá, šikmá a podélná stání. Jednotlivé parkovací plochy jasou navrženy tak, aby nezasahovaly do vzrostlé zeleně. Větší počet parkoévacích stání nelze bez zásadního zásahu do vzrostlé zeleně v této lokalitě zřídit.
Součástí projektu je i úprava hřiště ve vnitrobloku sídliště. Je navrženo doplnění herních prvků o prolézačku, doplnění dopadových ploch u dvou stávajících herních prvků a úprava kratu na stávajícím asfaltovém hřišti včetně doplnění mobiliáře.
 

 

Usnesení RM č. 246/17, 248/17 ze dne 15.3.2017

Usnesení RM č. 31/17, 32/17 ze dne 18.1.2017

Usnesení RM č. 29/17 ze dne 18.1.2017

Usnesení RM č.1297/16 ze dne 14.12.2016

Usnesení RM č. 1260/16 ze dne 30.11.2016

Usnesení RM č. 533/16 ze dne 4.5.2016

Usnesení RM č. 326/16 ze dne 9.3.2016

12.2.2014 - Žádost o doložení investičních záměrů města na rok 2014

20.12.2013 - Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2014

Usnesení RM č. 1253/12,1254/12 ze dne 14.11.2012