Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.9.2018

Investor

Zhotovitel PD

Zhotovitel stavby

Předpokládané zahájení

-

Předpokládané dokončení

Předpokládaná cena dle PD

-

Cena dle smlouvy o dílo

-

Ostatní náklady

-

Název projektu

Město Vysoké Mýto zahájilo spolu se svým partnerem a hlavním realizátorem společností Jihočeská rozvojová o. p. s. realizaci projektu s názvem Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, který je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. K projektu se v polovině října sešla ustavující schůzka představitelů města a Jihočeské rozvojové, kteří se shodli na plánu postupu a zejména na zapojení dalších skupin laické i odborné veřejnosti. „Oslovíme představitele obcí naší spádové oblasti a nabídneme jim zapojení do projektu, který bude mapovat celé toto území. Prostřednictvím ankety oslovíme veřejnost a počítáme se spoluprací poskytovatelů sociálních služeb. Věřím, že se nám podaří získat maximum informací pro návrhy na zlepšení,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Předmětem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vysoké Mýto s platností na roky 2019 – 2021. Plán pomůže vytvořit podmínky pro lepší rozvoj a udržitelnost sociálních služeb.

 

Nejprve bude zmapován současný stav sociálních služeb v území ORP Vysoké Mýto a na základě přání a potřeb obyvatel tohoto území navržen rozvoj těch sociálních služeb, které budou nejlépe odpovídat místním potřebám. Významným inovativním a pro uživatele sociálních služeb užitečným prvkem projektu je vytvoření interaktivního elektronického katalogu sociálních služeb a zároveň dostupného katalogu v tištěné podobě. Jeho smyslem je usnadnit současným i budoucím uživatelům sociálních služeb přístup k aktuálním a komplexním informacím o nabízených službách, které jsou pro ně vhodné.

 

 Plán bude tvořen metodou komunitního plánování, ve které se podílejí na řešení a plánování sociálních služeb tři aktéři: uživatelé, tedy ti, kdo sociální služby užívají, poskytovatelé, kteří služby nabízí a poskytují, a zadavatelé. Těmi je zde myšleno město či další města a obce zodpovědné za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma týká - ve spolupráci komunity. Cílem komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto je tedy vytvořit takové podmínky pro poskytování služeb, o něž mají místní lidé zájem a které potřebují. „Naším cílem je zapojit zejména skupinu místních obyvatel, kteří sociální služby aktivně vyhledávají a sami jsou či budou jejich uživateli“ uvedl Miroslav Kotoun ze společnosti Jihočeská rozvojová. „Vycházíme ze své zkušenosti s již realizovanými komunitními plány řady dalších měst a obcí a maximálně využijeme poskytovatele služeb, jejich know-how a znalost místního prostředí a komunity.“

 

Projekt:

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021

reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

 

Logo OPZ ernobile

Město Vysoké Mýto zahájilo spolu se svým partnerem a hlavním realizátorem společností Jihočeská rozvojová o. p. s. realizaci projektu s názvem Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021, který je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. K projektu se v polovině října sešla ustavující schůzka představitelů města a Jihočeské rozvojové, kteří se shodli na plánu postupu a zejména na zapojení dalších skupin laické i odborné veřejnosti. „Oslovíme představitele obcí naší spádové oblasti a nabídneme jim zapojení do projektu, který bude mapovat celé toto území. Prostřednictvím ankety oslovíme veřejnost a počítáme se spoluprací poskytovatelů sociálních služeb. Věřím, že se nám podaří získat maximum informací pro návrhy na zlepšení,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Předmětem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vysoké Mýto s platností na roky 2019 – 2021. Plán pomůže vytvořit podmínky pro lepší rozvoj a udržitelnost sociálních služeb.

 

Nejprve bude zmapován současný stav sociálních služeb v území ORP Vysoké Mýto a na základě přání a potřeb obyvatel tohoto území navržen rozvoj těch sociálních služeb, které budou nejlépe odpovídat místním potřebám. Významným inovativním a pro uživatele sociálních služeb užitečným prvkem projektu je vytvoření interaktivního elektronického katalogu sociálních služeb a zároveň dostupného katalogu v tištěné podobě. Jeho smyslem je usnadnit současným i budoucím uživatelům sociálních služeb přístup k aktuálním a komplexním informacím o nabízených službách, které jsou pro ně vhodné.

 

 Plán bude tvořen metodou komunitního plánování, ve které se podílejí na řešení a plánování sociálních služeb tři aktéři: uživatelé, tedy ti, kdo sociální služby užívají, poskytovatelé, kteří služby nabízí a poskytují, a zadavatelé. Těmi je zde myšleno město či další města a obce zodpovědné za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma týká - ve spolupráci komunity. Cílem komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto je tedy vytvořit takové podmínky pro poskytování služeb, o něž mají místní lidé zájem a které potřebují. „Naším cílem je zapojit zejména skupinu místních obyvatel, kteří sociální služby aktivně vyhledávají a sami jsou či budou jejich uživateli“ uvedl Miroslav Kotoun ze společnosti Jihočeská rozvojová. „Vycházíme ze své zkušenosti s již realizovanými komunitními plány řady dalších měst a obcí a maximálně využijeme poskytovatele služeb, jejich know-how a znalost místního prostředí a komunity.“

 

Projekt:

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021

reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586

 

Logo OPZ ernobile

pátek, 13 listopad 2015 11:09

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Napsal(a)

projekt

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?

Od roku 2012 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.1.2015 do 30.6.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích  v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Město Vysoké Mýto 1 pracovní místo na SÚPM za 54.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 45.900,- Kč  a ze státního rozpočtu  České republiky   činila  15%, tj. 8.100,- Kč.

 

 

pátek, 13 listopad 2015 11:04

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Napsal(a)

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?

Od roku 2012 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.1.2015 do 30.6.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích  v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Město Vysoké Mýto 1 pracovní místo na SÚPM za 54.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 45.900,- Kč  a ze státního rozpočtu  České republiky   činila  15%, tj. 8.100,- Kč.

V období od 1.8.2014 do 31.1.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích  v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele  Město Vysoké Mýto 1 pracovní místo na SÚPM za 54.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 45.900,- Kč  a ze státního rozpočtu  České republiky   činila  15%, tj. 8.100,- Kč.

 

Od roku 2012 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Tento projekt byl podpořen dvakrát. V období od 1.1.2015 do 30.6.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích  v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Město Vysoké Mýto 1 pracovní místo na SÚPM za 54.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 45.900,- Kč  a ze státního rozpočtu  České republiky   činila  15%, tj. 8.100,- Kč.

Od listopadu 2013 do května 2015 byl realizován projekt „Podpora meziobecní spolupráce“, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Z dlouhodobého hlediska bylo snahou docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci.

 

Projekt byl plně hrazený ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu vytvořily ucelené materiály za jednotlivá území, které se staly podkladem pro diskusi zástupců obcí. Za povinná témata se řešily sociální služby, odpadové hospodářství a školství. Volitelným tématem byl zvolen cestovní ruch.

 

Souhrnný dokument strategie území správního obvodu ORP Vysoké Mýto, který je výstupem tohoto projektu je rozdělen na dvě části, na analytickou a návrhovou. Analytické části byly shrnuty do koncových SWOT analýz, ze kterých vyplývají jak první postřehy vedoucí k určení problémů v území ORP Vysoké Mýto, tak příležitosti nastiňující možná řešení v rámci meziobecní spolupráce. V návrhové části byly zpracovány prvotní vize, dále navazovaly problémové okruhy, cíle, jak tyto problémy odstranit nebo eliminovat a indikátory (tzv. měřítka, jak by byly uvedené cíle naplňovány.