Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Projekt Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Rok dokončení: 2015
  • Dotace: Ano
  • Fáze projektu: Dokončeno
  • Typ projektu: Neinvestiční

V letech 2013 až 2015 byl realizován projekt "Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta". Realizace projektu měla následující cíle: definování vize rozvoje města do roku 2024, nalezení a popsání cest k dosažení vytčené vize a zvýšení efektivity při jejím naplňování. Tento projekt má tři hlavní výstupy: "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí" (analytická část a návrhová část), "Strategie rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zlepšit řízení městského úřadu a vytvořit optimální podmínky pro naplňování strategie rozvoje města a "Informační strategie Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zefektivnění práce s informacemi na městském úřadě.

  

V období od února 2013 do září 2014 byl pořízen vlastní "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí". Nejprve byla provedena analýza stavu města z pohledu naplňování potřeb obyvatel a z pohledu podmínek dalšího rozvoje města. Výstupem této etapy je analytická část strategického plánu. Návrhová část strategického plánu rozvoje města obsahuje vizi a strategické cíle (kapitola 3. - popis stavu, který by mělo město dosáhnout v roce 2024 a dlohodobých cílů v jednotlivých oblastech rozvoje města), prioritní oblasti rozvoje (kapitola 4. - popis hlavních oblastí rozvoje města), SWOT analýzu (kapitola 5. - vyhodnocení slabých a silných stránek a příležitostí a hrozeb pro jednotlivé rozvojové oblasti), strategie rozvoje jednotlivých oblastí rozvoje (kapitola 6. - popis cest k dosažení vytčených cílů v jednotlivých oblastech rozvoje města), rozvojová opatření (kapitola 7. - popis opatření k dosahování vytčených cílů), akční plány (kapitola 8. - popis sestavování akčních plánů rozvoje města), financování rozvoje města (kapitola 9.), implementaci strategického plánu (kapitola 10. - popis práce se strategickým plánem rozvoje města), vyhodnocení rizik (kapitola 11.) a závěrečné vyhodnocení plánu (kapitola 12.).

Hlavním výstupem strategického plánu z pohledu podpory rozvoje města je kapitola 7. obsahující obecný popis rozvojových opatření, jejichž realizací bude strategický plán naplňován.

 

esf eu oplzz ervenpodpora horizont cmyk1