Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dílna kvality Vysoké Mýto, CZ.1.04/4.1.01/53.00046

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Rok dokončení: 2015
  • Dotace: Ano
  • Fáze projektu: Dokončeno
  • Typ projektu: Neinvestiční

Město Vysoké Mýto realizovalo v období od 1. 9. 2010 do 1. 3. 2013 projekt Dílna kvality  Vysoké Mýto. Jeho cílem bylo zkvalitnit systém řízení Městského úřadu a racionalizací administrativních činností zajistit jeho větší efektivitu, a to vše při důsledném naplnění principů Smart Administration. Proto se město Vysoké Mýto zapojilo do čtyř oblastí z výzvy č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projektové řízení, procesní model, strategie zlepšování a vzdělávání.

 

  

 
Systémový audit zrealizovaný počátkem roku 2011 se stal zdrojem informací pro následné zlepšování stávajícího stavu řízení a zavedení nových metod a technik řízení, jako je procesní řízení nebo projektové řízení. V průběhu realizace projektu byl systémový audit proveden ještě dvakrát. Opakovaný systémový audit na počátku roku 2012 zkoumal stav systému a kvality řízení Městského úřadu ve srovnání se stavem na začátku roku 2011. Poslední audit zachytil stav systému řízení před ukončením projektu v lednu 2013. Důležitým úkolem projektu bylo nastavení procesně orientovaného systému řízení Městského úřadu, optimalizace procesního modelu a jednotlivých procesů a zpracování nové řídící dokumentace. V průběhu projektu byly připraveny a provedeny změny v organizační struktuře, rada města schválila nový organizační řád a v souladu s projektem byla personálně posílena oblast dotační a strategického plánování. Přes devadesát instrukcí procesů, z nichž polovina byla schválena jako vnitřní směrnice, se stalo závaznými dokumenty pro vykonávání procesů na Městském úřadě. 
 
 
V uplynulém roce byl postupně převáděn systém řízení Městského úřadu z jeho dosavadní funkcionální orientace na orientaci procesní, na tzv. procesně orientovaný systém řízení. Základem této transformace byla změna vnímání a myšlení všech zaměstnanců úřadu. Od ledna 2013, kdy bylo optimalizováno organizační uspořádání úřadu, došlo k dalšímu zlepšení využití stávajících lidských zdrojů. Procesy v oblasti řízení finančních prostředků a majetku byly nastaveny a zaváděny tak, aby podporovaly a stále zlepšovaly požadovanou hospodárnost a efektivitu úřadu.
 
V oblasti vzdělávání byl projekt zacílen především na vedoucí odborů, kteří jsou klíčoví pro zavádění nových metod řízení. V rámci projektu absolvovali několikadenní školení Smart Administration týmu a školení procesních metodiků a správců agend na odborech. Na začátku roku 2012 proběhlo na Městském úřadě školení projektových manažerů, z nichž tři absolvovali náročné mezinárodní zkoušky a certifikaci projektových manažerů IPMA. Pro zavedení projektového řízení byl zpracován manuál projektového manažera.
 
Projekt Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046 byl financován  z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu, celkové náklady projektu byly 6 014 383 Kč.