Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 19.3.2019

Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto

Město zahájilo realizace projektu Regenerace významných dřevin – Vysoké Mýto. Se žádostí o dotaci EU na tento projekt uspělo město v Operačním programu Životní prostředí v roce 2009. O dotaci požádalo v 6. výzvě OPŽP, v prioritní ose 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, v oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o projektu:

Investor: Město Vysoké Mýto
Dodavatel: Pavel Haupt, Kunčice, Letohrad
Projektant: Pavel Haupt, Kunčice, Letohrad
Spolupráce na přípravě a realizaci akce: RENARDS, s. r. o., Brno
Příprava projektu: 2009
Rozhodnutí o přidělení dotace: 2010
Termín realizace: 2010 - 2011
Celkové náklady projektu: 4 137 399 Kč
Financováno z prostředků Evropské unie, dotace Státního fondu životního prostředí
a z rozpočtu města Vysoké Mýto
Dotace z prostředků Evropské unie: 3 286 589 Kč
Dotace SFŽP: 193 328 Kč


V rámci projektu bude v průběhu dvou let oživena veřejná zeleň ve vybraných dvanácti lokalitách města, kde rostou významné dřeviny, které potřebují údržbu a ošetření. Tyto stromy jsou většinou součástí významných historických parků, sadů a stromořadí. Celkem je v rámci projektu navrženo k ošetření 444 vzrostlých stromů, 86 je nutné pokácet a 94 nových stromků bude vysazeno.

Na náměstí Přemysla Otakara II. bude ošetřeno šestnáct lip, které tvoří odpočinkovou část náměstí. Na hřbitově dojde k celkovému ošetření stromů. Ve střední části podél vnitřních cest budou vykáceny staré stromy a vysazeny nové. Po obvodu budou dřeviny většinou zachovány a ošetřeny. V aleji v Hradecké ulici bude ošetřeno 131 významných stromů. Kvalitní výchovný řez je navržen u 36 mladých stromů ve Vraclavské ulici. U Jablonského parku, což je menší parkově upravená plocha, počítá projekt s údržbou třinácti stromů. Celková obnova stromořadí je navržena v Litomyšlské ulici, kde je potřeba pokácet dvacet starých stromů, za které bude vysazen stejný počet nových stromků. Regenerací projde v této lokalitě dalších třicet vzrostlých stromů. I v ulici Generála Svatoně bude většina stromů ošetřena. Nově zde budou vysazeny dva stromy a čtyři vykáceny. Nejhodnotnějších devatenáct stromů bylo vybráno k revitalizaci v Havlíčkových sadech. Za dva vykácené stromy budou vysazeny nové. Na náměstí Vaňorného dojde k ozdravění dvanácti stromů, jeden bude pokácen a místo něj vysazen nový. Za zmínku stojí, že v této lokalitě roste významný památný dub letní Quercus robut „Fastigiata“. Nejstarší sady ve městě, Jungmanovy sady, vyžadují regeneraci třiceti tří nejvýznamnějších stromů, dva stromy se pokácí a nové vysadí. V Rudolfových sadech je plánováno ošetření osmi stromů. V jedné z nejdelších vysokomýtských alejí na Vinici jsou navrženy zdravotní zásahy na 105 stromech. Pokácen zde bude pouze jeden strom a vysazeny dva.

doc Tisková zpráva, 13. 5. 2010 1.66 Mb