Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 19.10.2017

Realizované projekty

Od listopadu 2013 do května 2015 byl realizován projekt „Podpora meziobecní spolupráce“, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Z dlouhodobého hlediska bylo snahou docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci.

 

Projekt byl plně hrazený ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu vytvořily ucelené materiály za jednotlivá území, které se staly podkladem pro diskusi zástupců obcí. Za povinná témata se řešily sociální služby, odpadové hospodářství a školství. Volitelným tématem byl zvolen cestovní ruch.

 

Souhrnný dokument strategie území správního obvodu ORP Vysoké Mýto, který je výstupem tohoto projektu je rozdělen na dvě části, na analytickou a návrhovou. Analytické části byly shrnuty do koncových SWOT analýz, ze kterých vyplývají jak první postřehy vedoucí k určení problémů v území ORP Vysoké Mýto, tak příležitosti nastiňující možná řešení v rámci meziobecní spolupráce. V návrhové části byly zpracovány prvotní vize, dále navazovaly problémové okruhy, cíle, jak tyto problémy odstranit nebo eliminovat a indikátory (tzv. měřítka, jak by byly uvedené cíle naplňovány.