Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 19.3.2019

Realizované projekty

V období od 1.8.2014 do 31.1.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích  v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele  Město Vysoké Mýto 1 pracovní místo na SÚPM za 54.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 45.900,- Kč  a ze státního rozpočtu  České republiky   činila  15%, tj. 8.100,- Kč.

 

Od roku 2012 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Tento projekt byl podpořen dvakrát. V období od 1.1.2015 do 30.6.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích  v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele Město Vysoké Mýto 1 pracovní místo na SÚPM za 54.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 45.900,- Kč  a ze státního rozpočtu  České republiky   činila  15%, tj. 8.100,- Kč.

Od listopadu 2013 do května 2015 byl realizován projekt „Podpora meziobecní spolupráce“, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Z dlouhodobého hlediska bylo snahou docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci.

 

Projekt byl plně hrazený ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu vytvořily ucelené materiály za jednotlivá území, které se staly podkladem pro diskusi zástupců obcí. Za povinná témata se řešily sociální služby, odpadové hospodářství a školství. Volitelným tématem byl zvolen cestovní ruch.

 

Souhrnný dokument strategie území správního obvodu ORP Vysoké Mýto, který je výstupem tohoto projektu je rozdělen na dvě části, na analytickou a návrhovou. Analytické části byly shrnuty do koncových SWOT analýz, ze kterých vyplývají jak první postřehy vedoucí k určení problémů v území ORP Vysoké Mýto, tak příležitosti nastiňující možná řešení v rámci meziobecní spolupráce. V návrhové části byly zpracovány prvotní vize, dále navazovaly problémové okruhy, cíle, jak tyto problémy odstranit nebo eliminovat a indikátory (tzv. měřítka, jak by byly uvedené cíle naplňovány.