Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.9.2018

Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Od listopadu 2013 do května 2015 byl realizován projekt „Podpora meziobecní spolupráce“, jehož cílem bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Z dlouhodobého hlediska bylo snahou docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci.

 

Projekt byl plně hrazený ze zdrojů Evropského sociálního fondu v rámci OP LZZ. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu vytvořily ucelené materiály za jednotlivá území, které se staly podkladem pro diskusi zástupců obcí. Za povinná témata se řešily sociální služby, odpadové hospodářství a školství. Volitelným tématem byl zvolen cestovní ruch.

 

Souhrnný dokument strategie území správního obvodu ORP Vysoké Mýto, který je výstupem tohoto projektu je rozdělen na dvě části, na analytickou a návrhovou. Analytické části byly shrnuty do koncových SWOT analýz, ze kterých vyplývají jak první postřehy vedoucí k určení problémů v území ORP Vysoké Mýto, tak příležitosti nastiňující možná řešení v rámci meziobecní spolupráce. V návrhové části byly zpracovány prvotní vize, dále navazovaly problémové okruhy, cíle, jak tyto problémy odstranit nebo eliminovat a indikátory (tzv. měřítka, jak by byly uvedené cíle naplňovány.

 

Souhrnný dokument viz příloha