Vytisknout tuto stránku

Oplocení pozemku nám. Naděje

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Rok dokončení: 2021
  • Dotace: Ano
  • Fáze projektu: V přípravě
  • Typ projektu: Investiční

Provozovatel domu pokojného stáří NADĚJE pobočka Vysoké Mýto, se sídlem Náměstí Naděje 731, 566 01
Vysoké Mýto požádal město Vysoké Mýto o poskytnutí pozemku před Domem pokojného stáří Naděje do výpůjčky za účelem vytvoření klidové zóny pro seniory - obyvatele domu, a zřízení oplocení tohoto pozemku včetně tří branek. Před uzavřením příslušné smlouvy k pozemku je nutné rozhodnout, zda oplocení bude realizováno z prostředků města Vysoké Mýto.

V roce 2015 bude realizováno z prostředků města Vysoké Mýto.

 

 

Usnesení RM č. 1158/14 ze dne 8.10.2014