Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 21.8.2019

Investor

Rok dokončení

Cena

V realizaci

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 2 000 000 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Oprava stávajících přechodů (včetně nájezdů) - předlažba novou žulovou mozaikou, vybourání stávajícího betonového podkladu a uložení do nového betonového lože.

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Optima s. r. o. Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby SAPA-LPJ s. r. o., Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 1 5000 000 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 4 890 000 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Dokončení akce z roku 2018

Jedná se o obnovu živičného krytu, osazení oboustranných obrubníků, odvodnění komunikace, dokončení opravy chodníků,…

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD MDS projekt, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Strabag a.s.
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace SFDI
 • Výše dotace 14.885.000 Kč
 • Cena 18 280 004 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.
 • Zhotovitel stavby Dlažba Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Cena 5 200 000 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD AŽD Praha s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby SAPA-LPJ s.r.o., Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 1 500 000 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD B K N, spol. s.r.o.
 • Rok dokončení 2021
 • Dotace Ano
 • Ostatní náklady 324 180 Kč
 • Cena 4 250 000 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 600 000 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Zdeněk Hasoň
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Výše dotace 1.787.182 Kč
 • Cena 3 735 000 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Envipartner s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Envipartner s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 290.400 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 290.400 Kč
 • Dotace Ano
 • Výše dotace 289.680 Kč
 • Ostatní náklady 24.200 Kč
 • Cena 290 400 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 400000Kč
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Pardubický kraj
 • Výše dotace 100000Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Cena dle smlouvy o dílo 669670
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Kraj, MK
 • Výše dotace 200000Kč, 338000Kč
 • Cena 669 670 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2021
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Vysoké Mýto bylo zařazeno do celostátního pilotního projektu „Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 spolufinancovaného prostřednictvím transferů z MV ČR a OP Zaměstnanost. Vedle Vysokého Mýta je do něho v České republice zapojeno dalších devět měst. V městských bytových domech ve vyloučených lokalitách v ulicích Husova a Čapkovská jsme od ledna 2018 zaměstnali domovníka, který navázal na předchozí činnost a zkušenosti dvou domovníků, kteří zde v roce 2017 působili na dohodu o provedení práce. Stejně jako oni se domovník hlavně bude starat o udržení pořádku a ve společných prostorách bude provádět drobnou údržbu. Domovník - preventiska by měl preventivně působit na obyvatele domů, aby třídili komunální odpad, byli ohleduplní k majetku města a dodržovali pravidla občanského soužití.

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2018
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Město Vysoké Mýto dostalo dotaci od OP Zaměstnanost na projekt Asistenti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006228, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt je realizován po dobu 3 let (od 01.09.2018 do 31.08.2021). Hlavním cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků v sociálně vyloučených lokalitách, vyhledávání osob v sociálně vyloučených lokalitách ohrožených kriminalitou nebo sociálně  patologickými jevy a spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem jejich života. Cílem je zvýšit pocit bezpečí obyvatel Vysokého Mýta. 

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 2 500 000 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Předlažba chodníku – povrch chodníku z asfaltu a částečně ze žulové mozaiky bude nahrazen betonovou dlažbou.

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 220 000 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Zřízení 2 elektrorozvaděčů umístěných v zeleném pásu, napojení rozvaděčů z nové elektro přípojky v ul. Kollárova.

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2021
 • Dotace Ano
 • Cena 7 500 000 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční