Vytisknout tuto stránku

0233_Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

Další informace

 • Investor: Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD: Ing. arch. Srpková, Mgr. art. Lukáč
 • Zhotovitel stavby: Agile a.s.
 • Předpokládané dokončení: pondělí, 15 srpen 2022
 • Rok dokončení: 2022
 • Cena dle smlouvy o dílo: 43.916.147,77 Kč
 • Dotace: Ano
 • Poskytovatel dotace: OPŽP
 • Ostatní náklady: 1.812.904,20 Kč
 • Fáze projektu: V realizaci
 • Typ projektu: Investiční

Projekt řeší dokončení proměny bývalého areálu kasáren na otevřenou část města. Jedná se o specifickou lokalitu vymezenou ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a areálem Domova pro seniory s řadou pozitiv, ale i nedostatků a příležitostí k řešení. Cílem je najít vhodnou náplň a uspořádání pro prostranství mezi bývalými dragounskými kasárnami a Domovem pro seniory, a dále pak lepší uspořádání prostranství v okolí prodejny Albert.

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

CZ RO B C

 SFZP H CMYK

Usnesení RM č. 238/17 ze dne 15.2.2017

Usnesení RM č. 723/16 ze dne 15.6.2016

Usnesení RM č. 564/15, 565/15, 566/15 ze dne 28. 4. 2015

 

Galerie Obrázků