Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 22.6.2024

Investor

Rok dokončení

Cena

Domovník - preventista 2018 - 2019, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Rok dokončení: 2021
  • Dotace: Ano
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR
  • Fáze projektu: Dokončeno
  • Typ projektu: Neinvestiční

Vysoké Mýto bylo zařazeno do celostátního pilotního projektu „Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 spolufinancovaného prostřednictvím transferů z MV ČR a OP Zaměstnanost. Vedle Vysokého Mýta je do něho v České republice zapojeno dalších devět měst. V městských bytových domech ve vyloučených lokalitách v ulicích Husova a Čapkovská jsme od ledna 2018 zaměstnali domovníka, který navázal na předchozí činnost a zkušenosti dvou domovníků, kteří zde v roce 2017 působili na dohodu o provedení práce. Stejně jako oni se domovník hlavně bude starat o udržení pořádku a ve společných prostorách bude provádět drobnou údržbu. Domovník - preventiska by měl preventivně působit na obyvatele domů, aby třídili komunální odpad, byli ohleduplní k majetku města a dodržovali pravidla občanského soužití. 

 

Probíhající projekt „Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“ je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost 77,56 % a dále ze Státního rozpočtu (kapitola MV ČR) 22,44 %.

 

Domovník – preventista je zaměstnán na hlavní pracovní poměr po dobu dvou let. Veškeré náklady ve výši 276 tisíc korun na mzdu domovníka, vybavení i školení hradí poskytovatel dotace.

 

Hlavním cílem je nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci prostřednictvím ustavení pracovní pozice Domovník - preventista.

 

 

Logo OPZ

 

MV CR