Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 24.10.2021

Investor

Rok dokončení

Cena

Dokončené

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD B K N, spol. s.r.o.
 • Zhotovitel stavby STAVITELSTVÍ TRUNEC s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Cena 24 795 000 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD MDS projekt, s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Strabag a.s.
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace SFDI
 • Výše dotace 14.885.000 Kč
 • Cena 18 280 004 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD OPTIMA, spol. s.r.o.
 • Zhotovitel stavby B.A.S.-CZ s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Cena 12 340 514 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 2 000 000 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 1 990 006 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby TALLUS s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 600 000 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 532 324 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 800 000 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 984 000 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Předlažba chodníku – povrch chodníku z asfaltu v délce 105 m (250m2) bude nahrazen žulovou mozaikou. Na předlažbu zbývající části 250 m2 bude použita stávající žulová mozaika.

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., Ing.arch. Lucie Kubínková
 • Zhotovitel stavby Dlažba Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Předpokládaná cena dle PD 5 215 064 Kč
 • Dotace Ne
 • Cena 4 997 331 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Ing. Vašata
 • Zhotovitel stavby TERMOMONT s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Cena dle smlouvy o dílo 1.960.180,39 Kč
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace OPŽP
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

- kompletní rekonstrukce dosluhující kotelny včetně regulace celé otopné soustavy objektu

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Kricner s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Státní fond životního prostředí České republiky
 • Výše dotace 1.570.421,79Kč
 • Cena 1 734 535 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

Pořízení nádob na tříděný odpad (papír, plast, kovy, bioodpad, olej) 

 

   CZ RO B C   

          SFZP H CMYK

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Envipartner s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Envipartner s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Předpokládaná cena dle PD 290.400 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 290.400 Kč
 • Dotace Ano
 • Výše dotace 289.680 Kč
 • Ostatní náklady 24.200 Kč
 • Cena 290 400 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2021
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Vysoké Mýto bylo zařazeno do celostátního pilotního projektu „Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723 spolufinancovaného prostřednictvím transferů z MV ČR a OP Zaměstnanost. Vedle Vysokého Mýta je do něho v České republice zapojeno dalších devět měst. V městských bytových domech ve vyloučených lokalitách v ulicích Husova a Čapkovská jsme od ledna 2018 zaměstnali domovníka, který navázal na předchozí činnost a zkušenosti dvou domovníků, kteří zde v roce 2017 působili na dohodu o provedení práce. Stejně jako oni se domovník hlavně bude starat o udržení pořádku a ve společných prostorách bude provádět drobnou údržbu. Domovník - preventiska by měl preventivně působit na obyvatele domů, aby třídili komunální odpad, byli ohleduplní k majetku města a dodržovali pravidla občanského soužití.

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Optima s. r. o. Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby SAPA-LPJ s. r. o., Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 5 650 000 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 5 312 745 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby KBT elektronik, spol. s r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Ministerstvo VNITRA
 • Výše dotace 650.000,-Kč
 • Cena 1 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Modernizace městského kamerového systému - výměna 4 ks stávajících kamer + 1 nový kamerový bod na náměstí Přemysla Otakara II.

Modernizace a rozšíření MKDS bylo podpořeno dotací ve výši 650.000 Kč v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 vyhlašovaného Ministerstvem vnitra.

 MV CR

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD KIP Litomyšl
 • Rok dokončení 2019
 • Cena dle smlouvy o dílo 1198424
 • Dotace Ano
 • Cena 1 198 424 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Saba ClickPark s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Cena dle smlouvy o dílo 1.185.792 Kč
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

- výměna 7 ks parkovacích automatů (platba: mince, karta), vč. kontoly uhrazení parkovného online

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., Ing. David Antoš
 • Zhotovitel stavby Dlažba Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Ostatní náklady 213000Kč
 • Cena 5 134 000 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD AŽD Praha s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Konečná cena 7049221Kč
 • Cena 7 049 221 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Zdeněk Hasoň
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Výše dotace 1.803.229 Kč
 • Cena 3 667 499 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD OPTIMA, spol. s.r.o., Jindřich Schlesinger GASTRO komplet
 • Zhotovitel stavby První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Předpokládaná cena dle PD 6500000 Kč
 • Dotace Ne
 • Cena 6 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 400000Kč
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Pardubický kraj
 • Výše dotace 100000Kč
 • Cena 445 250 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Obrabex s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ano
 • Cena 428 Kč
 • Fáze projektu V přípravě
 • Typ projektu Investiční

2020 - naučná stezka historickým centrem města (7 zastavení) vč. rozšířené verze informací přes webový odkaz prostřednictvím QR CODU

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby PARIO s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace MK
 • Výše dotace 1000000Kč
 • Cena 2 806 053 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Cena 514 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby PARIO s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Cena dle smlouvy o dílo 959000
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Kraj, MK
 • Výše dotace 200000Kč, 308000Kč
 • Cena 724 877 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Neinvestiční

- výměna břidlicové krytiny na malé věži

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD B K N, spol. s.r.o.
 • Zhotovitel stavby Ing. Martin Zerzán - AMZ stav
 • Rok dokončení 2019
 • Předpokládaná cena dle PD 611.779 Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo 548.960 Kč
 • Dotace Ano
 • Ostatní náklady 83.490 Kč
 • Cena 548 960 Kč
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby KBT elektronik, spol. s.r.o., Truhlářství Volák, s.r.o.
 • Rok dokončení 2019
 • Cena dle smlouvy o dílo 106.560 Kč, 121.076 Kč
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu Dokončeno
 • Typ projektu Investiční
Strana 1 z 4