Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 22.6.2024

Investor

Rok dokončení

Cena

0333_Vysoké Mýto – door to door systém sběru a svozu odpadů

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel stavby: Kricner s.r.o.
  • Předpokládané dokončení: čtvrtek, 31 prosinec 2020
  • Rok dokončení: 2020
  • Dotace: Ano
  • Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
  • Výše dotace: 1 570 421,79 Kč
  • Cena: 1734535Kč
  • Fáze projektu: Dokončeno
  • Typ projektu: Investiční

Vysoké Mýto - door to door systém sběru a svozu odpadů

 

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může naše město nakoupit nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, kovy nebo biologicky rozložitelný odpad. Všechny tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

 

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

 

Pořízení nádob na tříděný odpad (papír, plast, kovy, bioodpad, olej) 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

 

   CZ RO B C   

          SFZP H CMYK