Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 25.2.2021

Investor

Rok dokončení

Cena

V realizaci

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD B K N, spol. s.r.o.
 • Rok dokončení 2021
 • Dotace Ano
 • Ostatní náklady 324 180 Kč
 • Cena 4 250 000 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2021
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2021
 • Dotace Ano
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční

Město Vysoké Mýto dostalo dotaci od OP Zaměstnanost na projekt Asistenti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006228, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt je realizován po dobu 3 let (od 01.09.2018 do 31.08.2021). Hlavním cílem projektu je snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků v sociálně vyloučených lokalitách, vyhledávání osob v sociálně vyloučených lokalitách ohrožených kriminalitou nebo sociálně  patologickými jevy a spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem jejich života. Cílem je zvýšit pocit bezpečí obyvatel Vysokého Mýta. 

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel stavby Kricner s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace Státní fond životního prostředí České republiky
 • Výše dotace 1.570.421,79Kč
 • Cena 2 Kč
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

Pořízení nádob na tříděný odpad (papír, plast, kovy, bioodpad, olej) 

 

   CZ RO B C   

          SFZP H CMYK

Další informace

 • Investor Město Vysoké Mýto
 • Zhotovitel PD Ing. Vašata
 • Zhotovitel stavby TERMOMONT s.r.o.
 • Rok dokončení 2020
 • Cena dle smlouvy o dílo 1.960.180,39 Kč
 • Dotace Ano
 • Poskytovatel dotace OPŽP
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

- kompletní rekonstrukce dosluhující kotelny včetně regulace celé otopné soustavy objektu

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Investiční

Další informace

 • Investor Technické služby Vysoké Mýto
 • Rok dokončení 2020
 • Dotace Ne
 • Fáze projektu V realizaci
 • Typ projektu Neinvestiční