Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.5.2024

Investor

Rok dokončení

Cena

Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Rok dokončení: 2021
  • Dotace: Ano
  • Fáze projektu: V realizaci
  • Typ projektu: Neinvestiční

Město Vysoké Mýto zahájilo spolu se svým partnerem a hlavním realizátorem společností Jihočeská rozvojová o. p. s. realizaci projektu s názvem Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021 a reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586, který je podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem projektu je zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Vysoké Mýto s platností na roky 2019 – 2021.

 

Plán pomůže vytvořit podmínky pro lepší rozvoj a udržitelnost sociálních služeb. Nejprve bude zmapován současný stav sociálních služeb v území ORP Vysoké Mýto a na základě přání a potřeb obyvatel tohoto území navržen rozvoj těch sociálních služeb, které budou nejlépe odpovídat místním potřebám. Významným inovativním a pro uživatele sociálních služeb užitečným prvkem projektu je vytvoření interaktivního elektronického katalogu sociálních služeb a zároveň dostupného katalogu v tištěné podobě. Jeho smyslem je usnadnit současným i budoucím uživatelům sociálních služeb přístup k aktuálním a komplexním informacím o nabízených službách, které jsou pro ně vhodné.

 

K projektu se v polovině října sešla ustavující schůzka představitelů města a Jihočeské rozvojové, kteří se shodli na plánu postupu a zejména na zapojení dalších skupin laické i odborné veřejnosti. „Oslovíme představitele obcí naší spádové oblasti a nabídneme jim zapojení do projektu, který bude mapovat celé toto území. Prostřednictvím ankety zapojíme veřejnost a počítáme se spoluprací poskytovatelů sociálních služeb. Věřím, že se nám podaří získat maximum informací pro návrhy na zlepšení,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Plán bude tvořen metodou komunitního plánování, ve které se podílejí na řešení a plánování sociálních služeb tři aktéři: uživatelé, tedy ti, kdo sociální služby užívají, poskytovatelé, kteří služby nabízí a poskytují, a zadavatelé. Těmi je zde myšleno město či další města a obce zodpovědné za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Podstata spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, kterých se daná oblast či téma týká - ve spolupráci komunity. Cílem komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vysoké Mýto je tedy vytvořit takové podmínky pro poskytování služeb, o něž mají místní lidé zájem a které potřebují. „Naším cílem je zapojit zejména skupinu místních obyvatel, kteří sociální služby aktivně vyhledávají a sami jsou či budou jejich uživateli“ uvedl Miroslav Kotoun ze společnosti Jihočeská rozvojová. „Vycházíme ze své zkušenosti s již realizovanými komunitními plány řady dalších měst a obcí a maximálně využijeme poskytovatele služeb, jejich know-how a znalost místního prostředí a komunity.“

 

Logo OPZ cernobile