Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.5.2024

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ

Další informace

  • Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • Předpokládané dokončení: úterý, 31 prosinec 2024
  • Rok dokončení: 2024
  • Dotace: Ano
  • Fáze projektu: V přípravě
  • Typ projektu: Investiční

V souvislosti s dálnicí D35 kolem Vysokého Mýta je řešena přeložka silnice II/312 do prostoru MÚK Vysoké Mýto – západ. Přeložka zajistí napojení Chocně a přilehlého regionu na dálnici D35 prostřednictvím MÚK Vysoké Mýto – západ. Zároveň bude komunikace sloužit jako severní obchvat Vysokého Mýta a severní obchvat Chocně. Začátek přeložky je v MÚK Vysoké Mýto – západ, konec přeložky je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek. Délka přeložky II/312 je 12,56 km, částečně je využíván modernizovaný úsek silnice II/357 mezi Vysokým Mýtem a Chocní.

Výstavba přeložky povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v daném úseku, odvedení dopravy ze zastavěných částí a snížení hlukové a exhalační zátěže obyvatel. Současně bude na stávajících komunikacích umožněno lepší plnění jejich obslužné funkce.

 

Studie proveditelnosti Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ z roku 2018 navazuje na návrh provedený ve vyhledávací studii z roku 2009, ve které byla do terénu a katastrální mapy zakotvena uvažovaná trasa silnice II/312 s napojením na uvažovanou MÚK Vysoké Mýto - Západ, v okružní křižovatce na stávající I/35. Aktuálně byla 3. 5. 2021 zveřejněna dokumentace Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stavby Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ.

 

Dokumentace Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stavby Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ, 2021

 

Zápis z jednání k přípravě představení studie Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ, 20. 4. 2021

Zápis ze schůzky s náměstkem hejtmana Pardubického kraje Michelem Kortyšem, 19. 3. 2021 

Prezentace Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Koordinační výkres Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ, studie proveditelnosti, 2018 

 

Studie proveditelnosti Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ, 2018

 

Územní plán města Vysokého Mýta, právní stav po změně č. 2

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje, aktualizace č. 1

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje, aktualizace č. 2

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje, aktualizace č. 3

Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje, úplné změní po vydání aktualizace č. 3

Zpráva o podmínkách, předpokladech a souvislostech změny trasy silnice II/312 na území města, 2012