Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 22.6.2024

Investor

Rok dokončení

Cena

0344_URBANISTICKÁ STUDIE - ROZVOJOVÉ LOKALITY Z.24

Další informace

  • Investor: Město Vysoké Mýto
  • Zhotovitel PD: Aoc architekti, s.r.o.
  • Rok dokončení: 2025
  • Cena dle smlouvy o dílo: 284.350Kč
  • Dotace: Ne
  • Fáze projektu: V přípravě
  • Typ projektu: Investiční

NALEZENÍ OPTIMÁLNÍ STRUKTURY ZÁSTAVBY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

1. NALEZENÍ OPTIMÁLNÍ STRUKTURY ZÁSTAVBY1. NALEZENÍ OPTIMÁLNÍ STRUKTURY ZÁSTAVBYCílem zpracování Urbanistické studie je nalézt nejoptimálnější řešení budoucízástavby dotčeného území – urbánní struktury, zastavěnosti, podlažnosti, apod. - kterábude vhodná a atraktivní pro své budoucí obyvatele, a zároveň bude ekonomickyvýhodná pro město (např. z hlediska budoucích provozních nákladů spojenýchs údržbou dotčené lokality – především údržby jejích veřejných prostor).Zvolený typ urbánní struktury by měl umožnit vznik bytových domů s kapacitou cca120-150 obyvatel na 1 hektar (tzn. že v nové lokalitě by mohlo přibýt odhadem 1000-1300 obyvatel). Při tomto počtu lze předpokládat potřebu vzniku nové občanskévybavenosti (a tím i snížení potřeby nezbytného dojíždění automobilem).Studie by měla odpovědět na základní otázky:jaká bude urbanistická struktura nově vzniklé zástavby (např. otevřená,polootevřená/polouzavřená, bloková, …)jaká bude podlažnost nové zástavby ve vztahu k okolní krajinějaký bude poměr veřejných, soukromých či polosoukromých prostorjaká bude etapizace postupného zastavování území

2. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJICH PŘELOŽENÍV rámci Urbanistické studie by mělo dojít k trojstrannému jednání se správcitechnické infrastruktury (zpracovatel, město, správce). Z těchto jednání vyplynoučasové i ekonomické možnosti přeložení inženýrských sítí. Na základě vyhodnoceníjednání bude Urbanistická studie dále směřována, a bude volen rozsah zástavbyv kontextu zachovaných, respektive překládaných sítí.

3. VYMEZENÍ A DEFINOVÁNÍ PLOCHY PRO NOVOU SPORTOVNÍ HALU A ZIMNÍSTADIONMěsto Vysoké Mýto v současné době hledá vhodnou plochu pro realizaci nové městskésportovní haly a zimního stadionu. V rámci těchto úvah se nabízí i využití části plochyZ.24, která je v přímé návaznosti na komunikaci Prokopa Velikého.Pokud by Urbanistická studie tuto myšlenku potvrdila, stala by se pak studiepodkladem pro změnu části rozvojové plochy Z.24 BH, popř. stabilizované plochy ZVv rámci plánované aktualizace stávajícího Územního plánu města.